Cirklens værdier

Cirklens værdisæt 

I Børnehuset Cirklen har hele personalegruppen været en del af udarbejdelsen af vores værdigrundlag ligesom forældrebestyrelsen har været inddraget.

I processen nåede vi frem til at følgende værdiord dækker den måde, vi arbejder på:

  • Nærvær
  • Fællesskab
  • Faglighed
  • Nysgerrighed
  • Anerkendelse
  • forskellighed

Vi arbejder med at italesætte vores værdier i det daglige, så de bliver et brugbart redskab og afspejler den hverdag og virkelighed, som børn, forældre og ansatte er en del af. 

Vi har valgt at dele vores værdiord op, så det er set i forhold til børn, forældre og kolleger. Ved at klikke på linket kan du se, hvordan vi forstår de enkelte værdiord.