Pædagogisk tilsyn

Kommunen fører pædagogisk tilsyn med alle daginstitutioner i Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune fører hvert andet år pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud i kommunen, jævnfør gældende lovgivning. Tilsynet omfatter både kommunale og selvejende dagtilbud.

Tilsynet består af tre dele:

  1. Et heldags besøg i institutionen

  2. En tilsyns dialog med ledelsen, repræsentanter fra forældrebestyrelsen og personalet 

  3. En kvalitetssamtale med Dagtilbudschefen

På baggrund af tilsynet udarbejder den pædagogiske konsulent en tilsynsrapport. Du kan i tilsynsrapporten læse om det seneste pædagogiske tilsyn i institutionen.

 

Læs også: