Inklusion i Børnehuset Cirklen

Inklusion i Børnehuset Cirklen

I Børnehuset Cirklen arbejder vi med inklusion som et af vores pædagogiske grundlag for hele huset. Inklusion handler om at sikre alle børns trivsel og deltagelse i hverdagen gennem fokus på børns venskaber og på at sikre det gode børnemiljø.

Vi arbejder både med barn-barn relationen, voksen-barn relationen såvel som relationen forældre og ansatte imellem. Alle disse relationer er vigtige for barnets positive trivsel og udvikling.

Vi har mange forskellige børn i Cirklen og børnene har på alle stuer nogle kammerater, som har brug for hjælp på forskellig vis. Det kan være socialt, sprogligt eller motorisk, eller det kan være børn der har brug for hjælp og støtte til ting som sorg, ekskludering eller udadreagerende adfærd.

Det betyder, at børnene i Cirklen vil møde børn der er meget forskellige fra dem selv, og som udvikler sig forskelligt.

I Børnehuset Cirklen arbejder vi både med individuelle hensyn, såvel som fællesskabets hensyn og målet er, at alle børn kan være med uanset forudsætninger. Vi tager med andre ord hensyn til hinanden og lærer at alle har forskellige behov og at give plads til hinanden.

Når vi arbejder med overgange og fordeler Cirklens børn fra vuggestue til børnehave i huset, er de ovenstående parametre omkring inklusion også medtænkt, sådan at alle børn placeres på en stue, som kan give dem størst mulig trivsel og udvikling.

 

Vi har to inklusionspædagoger ansat, som sparrer og reflekterer med personalet, observerer og laver handleplaner for de enkelte børn eller for børnegrupper sammen med personalet på stuerne.

Inklusionspædagogerne har begge en kandidatuddannelse fra Danmarks Pædagogiske Universitet og har stor viden om relationer og børns udvikling.