Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet

Samarbejdet mellem forældre og personale har først og fremmest til formål, at fremme børnenes trivsel og udvikling, men også, at give jer forældre indflydelse på børnenes liv i institutionen.

Gensidig respekt og tillid er grundlæggende for et positivt samarbejde. For at fremme dette, er det afgørende med en god dialog. Herigennem får I forældre og personalet et bedre indblik i, samt forståelse af barnets forskellige verdener. 

I den daglige praksis betyder det bl.a.

At forældre og personale er i daglig dialog med hinanden. Hver stue lægger ugeplaner ud på Aula, hvor vi dokumenterer i forhold til aktiviteter og andre hverdagssituationer. Ligeledes bruger vi Instagram, hvor I kan se billeder fra hverdagen. Derudover har alle tre afdelinger en informationstavle, hvor der hænger info fra huset, dette vil også være at finde på Aula. I løbet af året, afholdes der arrangementer, af både faglig, social og festlig karakter.

Aula

Aula er den kommunikationsplatform vi bruger til at sende jer nyhedsbreve, informationer, ferie tilmelding m.v. det meste information foregår elektronisk via Aula.

Forældre samtaler

Når jeres barn har fået en plads i Børnehuset Cirklen inviteres I til en introduktions samtale. I modtager en mail med et telefon nummer til den pågældende stue, som I kan kontakte og aftale en dato for et første møde. Her taler vi om opstart og gensidige forventninger.
Desuden tilbydes I en samtale, indenfor det første halve år. Herefter kan I forvente et tilbud om en årlig forældre samtale efter behov. Derudover har I altid mulighed for at bede om en samtale.

Tværfaglige samarbejdspartnere

Vi har et tæt samarbejde med PPR, som er kommunens pædagogiske psykologiske rådgivning. Ca. en gang pr. mdr. har vi et tværfagligt netværksmøde med institutionens tilknyttede psykolog, logopæd (talepædagog), familierådgiver og sundhedsplejen. Det kan være rådgivende møder, hvor personalet får sparring og vejledning.

Der er ligeledes mulighed for, at I som forældre kan tale med vores samarbejdspartnere og få råd og vejledning, hvis I oplever situationer, som I gerne vil have gode råd eller hjælp til. Vi hjælper meget gerne med at formidle kontakten.